Zúčtovací vztahy_test č. 3

No Description

Kurzový rozdíl závěrky k rozvahovému dni u pohledávky. V průběhu roku byla vystavena faktura za služby v částce 400 EUR bez DPH. Kurz ČNB v den vystavení faktury byl 25 Kč/EUR. Účetní období se shoduje s kalendářním rokem, proto se účetní závěrka sestavuje k 31.12. Tato vystavená faktura nebyla do konce účetního období uhrazena, tzn. že je evidována jako pohledávka a vzniká povinnost přepočítat ji kurzem ČNB k 31.12. Kurz ČNB k 31.12. je 26 Kč/EUR.

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+